Het privacybeleid van Diëtist Anna

Diëtistenpraktijk Anna Hecheltjen gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Anna Hecheltjen, dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), bij het achterlaten van een reactie op de website, via het contact(formulier) met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • IP-adres
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom zijn deze gegevens nodig?

Diëtistenpraktijk Anna Hecheltjen heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

Tijdens een eerste gesprek wordt er een intakeformulier ingevuld met de door jouw verstrekte gegevens. Dit formulier wordt achter slot en grendel bewaard. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Als je je inschrijft voor een gratis e-book dan hebben we je naam en e-mailadres nodig om het e-book bij je af te leveren.

Hoelang worden de gegevens bewaard?

Diëtistenpraktijk Anna Hecheltjen bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Stel je bijvoorbeeld uitsluitend een vraag (via de website) over mijn diensten, maar volgt hierop geen voedingsadvies of dieetbehandeling, dan is het niet nodig voor Diëtistenpraktijk Anna Hecheltjen om jouw gegevens te bewaren. Deze zullen vervolgens worden verwijderd.

Delen van gegevens met derden

Diëtistenpraktijk Anna Hecheltjen zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Anna Hecheltjen heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Diëtistenpraktijk Anna Hecheltjen zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT-hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met Antagonist heeft Diëtistenpraktijk Anna Hecheltjen een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Anna Hecheltjen blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wij maken back-ups van onze website en de database. De back-ups worden veilig opgeslagen in Amazon datacenters in de Verenigde Staten. Deze back-ups bevatten persoonsgegevens indien je gebruik hebt gemaakt van het contactformulier of een reactie hebt achtergelaten op het blog.

Voor het afleveren van de gratis e-books en overige marketingmails gebruiken we Mailchimp.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dietist-anna.nl. Je zult dan binnen 30 dagen een e-mail krijgen met een bevestiging van je verzoek. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat het om jouw persoonsgegevens gaat om misbruik te voorkomen.

Beveiliging van gegevens

Diëtistenpraktijk Anna Hecheltjen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Datalekken en website hacks waarbij (mogelijk) persoonsgegevens zijn gestolen, worden binnen 72 uur nadat wij er zelf van op de hoogte zijn gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast zal je hierover persoonlijk worden benaderd door Diëtistenpraktijk Anna Hecheltjen.

Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 06 330 912 83 of via info@dietist-anna.nl.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Anna Hecheltjen, dan kun je contact opnemen met Anna Hecheltjen via 06 330 912 83 of via info@dietist-anna.nl. Je kunt ook gebruik maken van het contactformulier op de contactpagina. Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.